Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Henkilödosimetri

 

Tavanomaisella henkilödosimetrillä mitataan fotoni- ja beetasäteilyn aiheuttamaa säteilyannosta. Mikäli työssä on mahdollista altistua neutroneille, käytetään neutronisäteilyn havaitsevaa henkilödosimetriä.

Dosimetreinä käytetään termoloistedosimetriä (TLD), joka on ns. passiivinen säteilyannosmittari. Mittauksen tulokset saadaan käyttöjakson päätyttyä, kun mittari on toimitettu Dosecolle luettavaksi.

 

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy