Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Mittausmenetelmät

Henkilöannosmittauksella tarkoitetaan ulkoisen säteilyn aiheuttaman
annoksen määrittämistä kehon pinnalla pidettävällä annosmittarilla
(dosimetri).  Dosimetrinä käytetään joko termoloisteannosmittaria
(TL dosimetri, TLD) tai DIS dosimetriä. Käsien ja ihon annosta
mitataan sormessa pidettävällä sormidosimetrillä.

Myös silmän annosta voidaan tarvittaessa mitata TL-dosimetrillä.
Mitatusta annoksesta vähennetään työpaikan taustasäteilyn osuus,
joten raportoitu annos ilmoittaa työstä aiheutuvan säteilyannoksen.
Dosimetrit kalibroidaan mittanormaalilaboratoriossa mittaussuureisiin
syväannos (Hp(10)) ja pinta-annnos (Hp(0,07)).

 


Dosimetrit kalibroidaan mittanormaalilaboratoriossa

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy