Doseco

Doseco Oy on yritys jolla on Säteilyturvakeskuksen lupa toimia hyväksyttynä annosmittauspalveluna. Annosmittauspalvelu on FINAS - akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T179).

blank
blank

Hyväksytty mittauspalvelu

 

Doseco Oy on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä annosmittauspalvelu.

 

Hyväksytyllä annosmittauspalvelulla tarkoitetaan toimintayksikköä tai palveluntuottajaa, joka vastaa työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaan kuuluvasta henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamisesta ja määrittämisestä ja jonka Säteilyturvakeskus on hyväksynyt siten kuin Säteilylain 32 a §:ssä säädetään. (22.12.2005/1179). 


Hyväksyntään kuuluu, että ilmoitamme mittaamamme annokset STUKille annosrekisteriin tallentamista varten. STUK valvoo toimintaamme mm. tekemällä vuosittain sokkotestejä ja muita tarkastuksia.

 

 blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy