Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Potilasannosten mittaukset

Potilaan säteilyaltistuksen seuranta on osa toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin kuuluvaa laadunvarmistusta. Dosecon potilasannoksen määritysmenetelmät ovat STUK:in hyväksymät. 


Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja vaivattomia tapoja määrittää potilaiden säteilyannos. Menetelmämme soveltuvat hyvin tavanomaisten röntgentutkimusten säteilyaltistuksen määrittämiseen ja helpottavat potilasannosten seurantaa. Määritämme pinta-annoksen (ESD) mittaamalla suoraan potilaan ihon pinnalta TL- dosimetrilla tai laskennallisella menetelmällä.

 

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy