Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Sormi ja silmädosimetri

 

Sormidosimetrilla mitataan käsien säteilyannokset. Käsien  annoksen mittaaminen voi olla tarpeen mm. toimenpideradiologiassa, röntgendiagnostiikassa kiinnipidossa, radioaktiivisten isotooppien käsittelyssä sekä korjaus- ja huoltotöissä, joissa
käsitellään säteilylähteitä.

Koska säteilyannos vaihtelee käden eri osissa, sijoitetaan sormidosimetri työskenneltäessä paikkaan, mihin suurin sädeannos kohdistuu ja suunnataan ilmaisin säteilylähdettä kohden.


Silmädosimetri on sama mittari kuin
sormidosimetri, mutta se kiinnitetään silmien lähettyville esimerkiksi silmä- tai suojalasien
sankaan.


Sormi- ja silmädosimetrin puhdistamiseen tai desinfiointiin voidaan käyttää tavanomaisia pesuaineliuoksia, alkoholia, käsien desinfiointiainetta ja etyylioksidia. Ilmaisin on nesteenpitävä.

Sormidosimetria ei saa kuumentaa yli 80°C. Läpinäkyvällä linssillä suojatun säteilyilmaisimen painaminen terävillä esineillä on ehdottomasti kielletty. Sormidosimetria ei saa purkaa, eikä peittää esimerkiksi teipillä.

 

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy