Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Taustamittaus

 

Määritettävä annos kuvaa säteilytyöstä työntekijälle aiheutunutta säteilyannosta, josta on taustasäteilyn osuus vähennetty. Doseco huolehtii työpaikka-
kohtaisen taustasäteilyn mittaamisesta erillisellä
tausta-annosmittarilla.

Taustadosimetria säilytetään paikassa, jossa se altistuu vain normaalille luonnon taustasäteilylle. Taustadosimetri tulee sijoittaa samaan paikkaan, missä säilytetään henkilödosimetrejä, kun ne eivät
ole käytössä. Taustadosimetriä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ja se tulee palauttaa käyttöjakson päätyttyä muiden dosimetrien mukana.

Taustamittauksesta ei peritä erillistä maksua ja mittauspalvelu tekee sen 2-3 vuoden välein.

 

Paras paikka taustadosimetrille on esim "dosimetritaulu", jossa dosimetrejä säilytetään silloin kun ne eivät ole käytössä.

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy