Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

blank
blank

Palvelun tilaaminen

 

Mittauspalvelun voi tilata puhelimitse, sähköpostilla tai lähettämällä
kirjallisen tilauksen (faksilla tai postitse). Pyydämme kuitenkin välttä-
mään henkilötietojen lähettämistä sähköpostissa tietoturvasyistä.

Jatkuvan tilauksen uudet dosimetrit toimitetaan ennen edellisten käyttöjakson päättymistä. Lisätilaukset kesken jakson voidaan
sovittaa siten, että vaihdot tapahtuvat samaan aikaan muiden
mittareiden kanssa. Kertatilauksessa asiakas itse huolehtii
uusien mittareiden tilaamisesta tarpeensa mukaan.

Jatkuvan tilauksen mittarit toimitetaan asiakkaalle noin viikkoa
ennen mittareiden vaihtoa. Tästä johtuen muutokset jatkuvaan
tilaukseen tulee tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen vaihtopäi-
vää,
jotta muutokset ehditään toteuttaa. Henkilömuutosten
yhteydessä tulisi ilmoittaa erikseen muutetaanko jatkuvan
tilauksen mittareiden lukumäärää
vai halutaanko kertatilaus.

Dosimetrit voidaan toimittaa nimettöminä tai
valmiiksi nimettyinä.
Nimettömän dosimetrin käyttäjän henkilötiedot ilmoitetaan palautta-
misen yhteydessä. Nimettyjen dosimetrien käyttäjätiedot ovat valmiiksi
lähetteessä ja henkilödosimetrin takana. Tilatessasi mittareita nimellä,
pyydämme ilmoittamaan henkilötunnuksen sekä tarvittavat tiedot
annosrekisteriä varten.

Tarkkailujakson pituus on säteilytyöntekijöillä määrätty etukäteen
säteilytyöluokkien mukaisesti ja asiakkaan tulee huolehtia, että
mittarit vaihdetaan annosmittarilähetteessä ilmoitettuna aikana.

Mittaustulokset toimitetaan annosilmoituksilla dosimetrien luennan
jälkeen asiakkaalle toimitusosoitteeseen tai sähköisesti Dosinettiin.
Kopio annosilmoituksesta on mahdollista tilata myös toiseen
osoitteeseen, esimerkiksi työterveyshuoltoon. Henkilöannokset
siirtyvät Doseco Oy:ltä suoraan Säteilyturvakeskuksen annosrekis-
teriin. Annosrekisteriä varten on ilmoitettava dosimetrien käyttäjistä
seuraavat tiedot:

- työntekijän nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus
- säteilytyön alkamis- ja päättymispäivä (jos tiedossa)
- säteilytyöluokka (A, B tai ei säteilytyöntekijä)
- säteilytyön laatu (säteilylähdekoodi ja tehtäväkoodi)

 

 SÄTEILYLÄHDEKOODIT

R1

röntgensäteily, enintään 150 kV

UM

umpilähde (teollisuus, tutkimus, opetus)

R2

röntgensäteily, yli 150 kV

AL

avolähde

SD

sädehoitolaite

KD

kiihdytin (teollisuus, tutkimus, opetus)

RE

reaktori

US

useita erityyppisiä lähteitä

 

 

 

 

TEHTÄVÄKOODIT

terveydenhuolto, eläinlääkintä

AK

röntgenavustaja tai kiinnipitäjä

ML

muu lääkäri

EK

eläinlääkäri

OR

ortopedi

EH

eläinten hoitaja

RA

radiologi

HH

hammashoitaja / suuhygieenikko

RH

röntgenhoitaja

HL

hammaslääkäri

SF

sairaalafyysikko

IL

isotooppilääkäri

SK

sairaalakemisti

KA

kardiologi

SH

sairaanhoitaja

LH

laboratoriohoitaja / bioanalyytikko

SL

sädehoitolääkäri

LT

lääketieteellisen tekniikan henkilö

TK

toimenpidekardiologi

LV

lääkintävahtimestari

TL

toimenpiteitä tekevät erikoislääkärit

MR

muu erikoislääkäri

TR

toimenpideradiologi

MH

muu hoitaja

 

 

 

 

 

 

TEHTÄVÄKOODIT

teollisuus, tutkimus, opetus, kauppa ja muu säteilyn käyttö

AS

säteilylaitteiden asentaja / huoltaja

MT

materiaalitarkastus

KU

kuljettaja

OK

opettaja / kouluttaja

LA

laborantti

RI

radioisotooppituotanto ja jakelu

MK

merkkiainekokeet

TJ

tutkija

MU

muu säteilytyöntekijä

TT

turvatarkastaja

blank

Doseco Oy      PL 229, 40101 Jyväskylä      Tilauspalvelu 010 841 7000 (klo 9-11)       Y-tunnus: 1729880-0

blank

© Doseco - Design: mediataivas.com - Tekninen toteutus: Trival Oy