Doseco

Doseco Oy on yritys jolla on Säteilyturvakeskuksen lupa toimia hyväksyttynä annosmittauspalveluna. Annosmittauspalvelu on FINAS - akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T179).

Akkreditointi

Doseco Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T179, ISO IEC 17025:2005.

Akkreditoinnin pätevyysalue:

Ulkoisen säteilyn henkilöannos-ekvivalentti Hp(10) ja Hp(0,07) Fotonisäteily energia-alue 0,02-1,3MeV annosalue 0,1mSv-1,0Sv

Ulkoisen säteilyn henkilöannos-ekvivalentti Hp(0,07) Beetasäteily energia-alue 0,8-2,3MeV annosalue 0,1mSv-1,0Sv