Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Potilasannokset määritämme vaivattomalla ja luotettavalla tld-menetelmällä. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Services

Doseco provides accurate and expert dosemeter services. In addition to personal doses we assess neutron doses, and finger and eye doses. Patient dosimetry is conducted using an easy and reliable TLD method. Our experts in radiation measurement plan and execute assessments according to the customers’ wishes.

Expert services

We are at your disposal when you require assistance in measuring radiation or in questions regarding radiation safety. We are also familiar with quality issues and offer our expertise in developing and maintaining your quality assurance system.