Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Dosimetrin käyttäminen

Henkilödosimetri sijoitetaan mahdollisimman kohtisuoraan ja oikein päin säteilylähteeseen nähden. Yleensä paras paikka on työntekijän rinnassa työvaatteeseen kiinnitettynä. Käytettäessä säteilysuojaimia, henkilödosimetri sijoitetaan niiden ulkopuolelle. Työssä, jossa altistus on yli 20 mSv vuodessa, on käytettävä lisäksi toista henkilöannosmittaria säteilysuojaimen alla efektiivisen annoksen määrittämistä varten.
Dosimetrin radioaktiivista kontaminoitumista tulee välttää. Kontaminaatiotilanteessa dosimetri on puhdistettava välittömästi ja
asiasta on ilmoitettava dosimetrin palauttamisen yhteydessä.