Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Henkilödosimetri

Tavanomaisella henkilödosimetrillä mitataan fotoni- ja beetasäteilyn aiheuttamaa säteilyannosta. Mikäli työssä on mahdollista altistua neutroneille, käytetään neutronisäteilyn havaitsevaa henkilödosimetriä.

Dosimetreinä käytetään termoloistedosimetriä (TLD), joka on ns. passiivinen säteilyannosmittari. Mittauksen tulokset saadaan käyttöjakson päätyttyä, kun mittari on toimitettu Dosecolle luettavaksi.