Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Sormi ja silmädosimetri

Sormidosimetrilla mitataan käsien säteilyannokset. Käsien annoksen mittaaminen voi olla tarpeen mm. toimenpideradiologiassa, röntgendiagnostiikassa kiinnipidossa, radioaktiivisten isotooppien käsittelyssä sekä korjaus- ja huoltotöissä, joissa käsitellään säteilylähteitä.

Koska säteilyannos vaihtelee käden eri osissa, sijoitetaan sormidosimetri työskenneltäessä paikkaan, mihin suurin sädeannos kohdistuu ja suunnataan ilmaisin säteilylähdettä kohden.

Silmädosimetri on sama mittari kuin sormidosimetri, mutta se kiinnitetään silmien lähettyville esimerkiksi silmä- tai suojalasien sankaan.

Sormi- ja silmädosimetrin puhdistamiseen tai desinfiointiin voidaan käyttää tavanomaisia pesuaineliuoksia, alkoholia, käsien desinfiointiainetta ja etyylioksidia. Ilmaisin on nesteenpitävä.

Sormidosimetria ei saa kuumentaa yli 80°C. Läpinäkyvällä linssillä suojatun säteilyilmaisimen painaminen terävillä esineillä on ehdottomasti kielletty. Sormidosimetria ei saa purkaa, eikä peittää esimerkiksi teipillä.