Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Taustamittaus

Määritettävä annos kuvaa säteilytyöstä työntekijälle aiheutunutta säteilyannosta, josta on taustasäteilyn osuus vähennetty. Doseco huolehtii työpaikka-kohtaisen taustasäteilyn mittaamisesta erillisellätausta-annosmittarilla.

Taustadosimetria säilytetään paikassa, jossa se altistuu vain normaalille luonnon taustasäteilylle. Taustadosimetri tulee sijoittaa samaan paikkaan, missä säilytetään henkilödosimetrejä, kun ne eivät ole käytössä. Taustadosimetriä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ja se tulee palauttaa käyttöjakson päätyttyä muiden dosimetrien mukana.

Taustamittauksesta ei peritä erillistä maksua ja mittauspalvelu tekee sen 2-3 vuoden välein.

Paras paikka taustadosimetrille on esim ”dosimetritaulu”, jossa dosimetrejä säilytetään silloin kun ne eivät ole käytössä.