Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palvelun tilaaminen

Mittauspalvelun voi tilata puhelimitse, sähköpostilla tai lähettämällä kirjallisen tilauksen (faksilla tai postitse). Pyydämme kuitenkin välttämään henkilötietojen lähettämistä sähköpostissa tietoturvasyistä.

Jatkuvan tilauksen uudet dosimetrit toimitetaan ennen edellisten käyttöjakson päättymistä. Lisätilaukset kesken jakson voidaan sovittaa siten, että vaihdot tapahtuvat samaan aikaan muiden mittareiden kanssa. Kertatilauksessa asiakas itse huolehtii uusien mittareiden tilaamisesta tarpeensa mukaan.

Jatkuvan tilauksen mittarit toimitetaan asiakkaalle noin viikkoa ennen mittareiden vaihtoa. Tästä johtuen muutokset jatkuvaan tilaukseen tulee tehdä viimeistään 2 viikkoa ennen vaihtopäivää, jotta muutokset ehditään toteuttaa. Henkilömuutosten yhteydessä tulisi ilmoittaa erikseen muutetaanko jatkuvan tilauksen mittareiden lukumäärää vai halutaanko kertatilaus.

Dosimetrit voidaan toimittaa nimettöminä tai valmiiksi nimettyinä.
Nimettömän dosimetrin käyttäjän henkilötiedot ilmoitetaan palauttamisen yhteydessä. Nimettyjen dosimetrien käyttäjätiedot ovat valmiiksi lähetteessä ja henkilödosimetrin takana. Tilatessasi mittareita nimellä, pyydämme ilmoittamaan henkilötunnuksen sekä tarvittavat tiedot annosrekisteriä varten.

Tarkkailujakson pituus on säteilytyöntekijöillä määrätty etukäteen säteilytyöluokkien mukaisesti ja asiakkaan tulee huolehtia, että mittarit vaihdetaan annosmittarilähetteessä ilmoitettuna aikana.

Mittaustulokset toimitetaan annosilmoituksilla dosimetrien luennan jälkeen asiakkaalle toimitusosoitteeseen tai sähköisesti Dosinettiin. Kopio annosilmoituksesta on mahdollista tilata myös toiseen osoitteeseen, esimerkiksi työterveyshuoltoon. Henkilöannokset siirtyvät Doseco Oy:ltä suoraan Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin. Annosrekisteriä varten on ilmoitettava dosimetrien käyttäjistä seuraavat tiedot:

– työntekijän nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus
– säteilytyön alkamis- ja päättymispäivä (jos tiedossa)
– säteilytyöluokka (A, B tai ei säteilytyöntekijä)
– säteilytyön laatu (säteilylähdekoodi ja tehtäväkoodi)

SÄTEILYLÄHDEKOODIT

R1röntgensäteily, enintään 150 kVUMumpilähde (teollisuus, tutkimus, opetus)
R2röntgensäteily, yli 150 kVALavolähde
SDsädehoitolaiteKDkiihdytin (teollisuus, tutkimus, opetus)
REreaktoriUSuseita erityyppisiä lähteitä

TEHTÄVÄKOODIT
terveydenhuolto, eläinlääkintä

AKröntgenavustaja tai kiinnipitäjäMLmuu lääkäri
EKeläinlääkäriORortopedi
EHeläinten hoitajaRAradiologi
HHhammashoitaja / suuhygieenikkoRHröntgenhoitaja
HLhammaslääkäriSFsairaalafyysikko
ILisotooppilääkäriSKsairaalakemisti
KAkardiologiSHsairaanhoitaja
LHlaboratoriohoitaja / bioanalyytikkoSLsädehoitolääkäri
LTlääketieteellisen tekniikan henkilöTKtoimenpidekardiologi
LVlääkintävahtimestariTLtoimenpiteitä tekevät erikoislääkärit
MRmuu erikoislääkäriTRtoimenpideradiologi
MHmuu hoitaja

TEHTÄVÄKOODIT
teollisuus, tutkimus, opetus, kauppa ja muu säteilyn käyttö

ASsäteilylaitteiden asentaja / huoltajaMTmateriaalitarkastus
KUkuljettajaOKopettaja / kouluttaja
LAlaboranttiRIradioisotooppituotanto ja jakelu
MKmerkkiainekokeetTJtutkija
MUmuu säteilytyöntekijäTTturvatarkastaja