Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Mittausmenetelmät

Henkilöannosmittauksella tarkoitetaan ulkoisen säteilyn aiheuttaman annoksen määrittämistä kehon pinnalla pidettävällä annosmittarilla (dosimetri). Dosimetrinä käytetään joko termoloisteannosmittaria (TL dosimetri, TLD) tai DIS dosimetriä. Käsien ja ihon annosta mitataan sormessa pidettävällä sormidosimetrillä.

Myös silmän annosta voidaan tarvittaessa mitata TL-dosimetrillä. Mitatusta annoksesta vähennetään työpaikan taustasäteilyn osuus, joten raportoitu annos ilmoittaa työstä aiheutuvan säteilyannoksen. Dosimetrit kalibroidaan mittanormaalilaboratoriossa mittaussuureisiin syväannos (Hp(10)) ja pinta-annnos (Hp(0,07)).

Dosimetrit kalibroidaan mittanormaalilaboratoriossa