Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Neutronidosimetri

Dosecon käyttämä neutronidosimetri on TL-dosimetri joka perustuu albedo-periaatteeseen sekä 6Li ja 7Li isotooppien erilaiseen neutroniherkkyyteen. 6Li on huomattavasti herkempi neutroneille kuin 7Li. Koska isotooppien herkkyys gammasäteilylle on sama, niin tällöin voidaan erottaa annoksen neutroni- ja gammakomponentit erikseen. 6Li -isotoopin vaste muuttuu voimakkaasti neutronienergian mukaan ja on herkimmillään termisillä neutroneilla.

Energiavasteen epälineaarisuutta voidaan parantaa mittaamalla kehosta sironneita ns. albedo-neutroneita. Albedo-dosimetrissä on kaksi paria 6Li ja 7Li kiteitä, joista toinen pari on suojattu neutroneita absorboivalla boorimuovilla edestä tulevalle säteilylle.