Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Potilasannosten määritykset

Määritämme pinta-annoksen (ESD) mittaamalla suoraan potilaan ihon pinnalta TL-dosimetrilla tai laskennallisella menetelmällä. Menetelmät soveltuvat hyvin tavanomaisten röntgentutkimusten potilaan säteilyaltistuksen määrittämiseen.

Yhteenveto menetelmän testauksen tuloksista mittarityypeille (TLD-100 ja TLD-100H). Mittausepävarmuudessa on otettu huomioon, että kiteiden yksilöherkkyys, lukijalaitteen herkkyyden muutokset, energiavaste, häipymä ja tausta korjattu laskenta-algoritmin mukaisesti.

TestiTulos TLD-100Tulos TLD-100H
Toistettavuus0,7 %1,1 %
Havainnointikynnys33 µSv26 µSv
Annoslineaarisuus: maksimipoikkeama6,8 %6,4 %
Max-energiavaste ilman korjausta (vrt. Cs-137)+ 40 %- 12 %
Signaalin häipymä ilman korjausta5 % / kk7 % / kk
Materiaalin suhteellinen herkkyys Cs-137:llä1,020
Mittausepävarmuus7,2 %5,2 %