Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Termoloistedosimetri

Termoloisteilmiöön perustuvaa menetelmää käytetään yleisesti säteilyannosten mittaamiseen. Säteily saa aikaan kiteessä viritystiloja, jotka jäävät kidehilan ’loukkuihin’. Kidettä lämmitettäessä viritystilat purkautuvat valona, joka mitataan valomonistinputkella. Kun mitataan lämmityksen aikana kiteestä emittoituva valo saadaan hehkukäyrä, jonka rajaama pinta-ala on verrannollinen säteilyannokseen. Tavanomaisella henkilödosimetrillä mitataan fotoni- ja beetasäteilyn aiheuttamaa säteilyannosta.

Termoloistedosimetrin toiminta-alue

Annosalue0,1 - 1000 mSv
Energia-alue fotonisäteilylle Hp(10) ja Hp(0,07)20 keV - 1,3 MeV
Energia-alue beetasäteilylle Hp(0,07)0,8 - 2,3 MeV

Dosimetrin sisällä olevassa dosimetrikortissa on kolme termoloistekidettä

Dosecon TL-dosimetri koostuu detektorikortista ja dosimetrikotelosta. Kortissa on 4 detektoripaikkaa ja 3 detektoria, joiden paksuus on 0.381 ± 0.020 mm. Detektoreina käytetään LiF kidettä (kauppanimike TLD 100).

Dosimetrikotelo ja kortti

Dosimetrikortit luetaan TLD-lukijalla, johon mahtuu noin 200 kortin erissä. Ennen seuraavaa käyttöä kide lämmitetään uudelleen ja varmistetaan, että se on tyhjä.

Kiteen herkkyys vaihtelee säteilyn energian mukaan. Tämä korjataan annoslaskennassa. Kiteen viritystilat purkautuvat hitaasti myös itsestään. Tämä ns fading-ilmiö korjataan annoslaskennassa.

TLD-lukija Harshaw 6600