Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Potilasannosten mittaukset

Potilaan säteilyaltistuksen seuranta on osa toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin kuuluvaa laadunvarmistusta. Dosecon potilasannoksen määritysmenetelmät ovat STUK:in hyväksymät.

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja vaivattomia tapoja määrittää potilaiden säteilyannos. Menetelmämme soveltuvat hyvin tavanomaisten röntgentutkimusten säteilyaltistuksen määrittämiseen ja helpottavat potilasannosten seurantaa. Määritämme pinta-annoksen (ESD) mittaamalla suoraan potilaan ihon pinnalta TL- dosimetrilla tai laskennallisella menetelmällä.