Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Laskennallinen menetelmä

Doseco määrittää potilasannoksia ESD-laskentaohjelmalla. Laskentaa varten kirjataan lomakkeelle tutkimustiedot. Laskemme yksittäiset annokset ja annosten keskiarvon. Vertaamme tuloksia kansallisiin vertailuarvoihin. Tiedot esitetään havainnollisesti annosilmoituksella käyttäen apuna graafista kuvaa. Valmiit mittauspöytäkirjat lähetämme asiakkaalle tilauksesta.

Tilauksen voi tehdä sähköpostin välityksellä doseco@doseco.fi

Laskentaa ja annosraporttia varten tarvitaan seuraavat tiedot tutkimuksesta

• tutkimus / projektio • putkijännite
• kokonaissuodatus • virta-aikatulo
• fokus-ihoetäisyys • potilaan pituus ja paino
• röntgenputken säteilytuotto tarvittavilla suodatuksilla ja etäisyyksillä