Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

TL-dosimetri

Doseco Oy mittaa potilasannokset TL-dosimetrilla.

Potilasannosten mittauspaketti sisältää tietojenkeräyslomakkeen ja TL-mittarit potilasannosten ja taustasäteilyn mittausta varten. Mittauspaketit
lähetetään postitse asiakkaalle. Annosraportilla ilmoitetaan mitatut tulokset, mittauksien epävarmuus ja kyseisen tutkimuksen kansallinen vertailutaso.

Mittauspaketissa olevat TL-mittarit ovat pienen laastarin kokoisia liuskoja, joiden takana on liimapinta. Mittari kiinnitetään potilaan iholle, keskelle säteilykenttää. Kukin mittari säteilytetään kerran.