Palvelut

Doseco tarjoaa täsmällistä ja asiantuntevaa dosimetripalvelua. Henkilöannosten lisäksi mittaamme neutroniannoksia sekä sormi- ja silmäannoksia. Säteilyn mittaamiseen erikoistuneet asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat selvitystöitä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Referenssit

Olemme käytettävissäsi kun tarvitset apua säteilyn mittaamiseen ja säteilyturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös laatuasiat ovat meille tuttuja ja tarjoamme osaamistamme laatujärjestelmänne kehittämisessä ja ylläpidossa.

Tässä muutamia referenssejä, joita olemme tehneet teollisuudelle, terveydenhuollolle ja koulutusorganisaatioille.

Teollisuus

– Selvitys ja suositukset romumetallin joukossa olevan säteilylähteen havaitsemisesta metallivalimoissa
(Metso Oyj)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2011)
– Mittausjärjestelmän laadunvalvonta
(Olkiluodon voimalaitos 2011)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2010)
– Selvitystyö pienienergisen röntgenlaitteen säteilykentistä
(Oxford Instruments Analytical 2009)
– Selvitystyö elektronisesta dosimetrista
(Olkiluodon voimalaitos 2009)
– Selvitys neutronidosimetriasta
(Loviisan voimalaitos 2006)
– Suurten fotoniannosten määritys TLD -menetelmällä
(Olkiluodon voimalaitos 2005)
– Henkilöannosmittaukset TLD-menetelmällä Olkiluodon voimalaitoksella 2003 alkaen

Terveydenhuolto

– Selvitystyö natiivikuvauslaitteiden säteilyannostasoista (OYS 2008)
– Keskosten säteilyaltistuksen mittaaminen röntgentutkimuksissa
(KYS 2008)
– Läpivalaisulaitteiston spektrimittaus (K-S keskussairaala 2008)
– Kilpirauhassuojan vaikutus annostasoihin lasten röntgentutkimuksissa
(HUS-Röntgen, Kätilöopiston sairaala 2005)

Koulutus

– Luennot vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutuksessa (AEL)
Säteilyn luonne ja ominaisuudet
Säteilyn yksiköt ja mittaaminen
Säteilyaltistuksen mittaaminen
– Luennot säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden ”Säteily ja terveys” -kurssilla (Työterveyslaitos)