Doseco Oy

Doseco Oy on yritys jolla on Säteilyturvakeskuksen lupa toimia hyväksyttynä annosmittauspalveluna. Annosmittauspalvelu on FINAS – akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T179).

Yritys

Tarjoamme laadukkaita palveluja säteilyn käyttäjille siten, että säteilyturvallisuudesta voidaan varmistua ja säteilylain velvoitteet voidaan huomioida optimaalisella tavalla.

Toimintaperiaatteenamme on toimia kaikissa tilanteissa asiantuntevasti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.

Asiantuntemusta pidämme yllä jatkuvalla koulutuksella ja yhteistyöllä muiden alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Otamme huomioon toiveenne ja alan uusimman teknologian, kun kehitämme uusia tuotteita ja palveluja.

Hyväksytty mittauspalvelu

Doseco Oy on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä annosmittauspalvelu.

Hyväksytyllä annosmittauspalvelulla tarkoitetaan toimintayksikköä tai palveluntuottajaa, joka vastaa työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaan kuuluvasta henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamisesta ja määrittämisestä ja jonka Säteilyturvakeskus on hyväksynyt siten kuin Säteilylain 60 §:ssä säädetään. (15.12.2018/859).

Hyväksyntään kuuluu, että ilmoitamme mittaamamme annokset STUK:lle annosrekisteriin tallentamista varten. STUK valvoo toimintaamme mm. tekemällä vuosittain sokkotestejä ja muita tarkastuksia.

Akkreditointi

Doseco Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T179, ISO IEC 17025:2017.

Akkreditoinnin pätevyysalue:

Ulkoisen säteilyn henkilöannos-ekvivalentti Hp(10) ja Hp(0,07) Fotonisäteily energia-alue 0,02-1,3MeV annosalue 0,1mSv-1,0Sv

Ulkoisen säteilyn henkilöannos-ekvivalentti Hp(0,07) Beetasäteily energia-alue 0,8-2,3MeV annosalue 0,1mSv-1,0Sv