Doseco

Doseco Oy on yritys jolla on Säteilyturvakeskuksen lupa toimia hyväksyttynä annosmittauspalveluna. Annosmittauspalvelu on FINAS - akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T179).

Yritys

Tarjoamme laadukkaita palveluja säteilyn käyttäjille siten, että säteilyturvallisuudesta voidaan varmistua ja säteilylain velvoitteet voidaan huomioida optimaalisella tavalla.

Toimintaperiaatteenamme on toimia kaikissa tilanteissa asiantuntevasti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.

Asiantuntemusta pidämme yllä jatkuvalla koulutuksella ja yhteistyöllä muiden alan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Otamme huomioon toiveenne ja alan uusimman teknologian kun kehitämme uusia tuotteita ja palveluja.