TILAA PALVELU

TILAA SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA

DOSIMETRIT LÄHETETÄÄN ANTAMAASI POSTIOSOITTEESEEN

Mittauspalvelun voi tilata puhelimitse, sähköpostilla tai lähettämällä kirjallisen tilauksen postitse. Pyydämme kuitenkin välttämään henkilötietojen lähettämistä sähköpostissa tietoturvasyistä.

Dosimetrit lähetetään annettujen tietojen mukaan postitse asiakkaalle ja ne otetaan käyttöön niihin merkityn mittausjakson mukaisena päivänä. Mittausjakson pituus on 4 tai 12 viikkoa, riippuen säteilytyöluokasta.

Mittareita voi tilata joko kertatilauksena tai jatkuvana tilauksena. Jatkuvassa tilauksessa uudet mittarit lähetetään ennen vanhan mittausjakson loppumista ja ne otetaan käyttöön heti vanhojen mittareiden viimeisestä käyttöpäivästä lähtien.

Jatkuvia dosimetritilauksia kannattaa tehdä, mikäli tiedetään, että säteilytyö jatkuu mittausjakson päätyttyä. Mittausjaksot ovat 4 tai 12 viikkoa, riippuen säteilytyöluokasta.

Uudet dosimetrit lähetetään hyvissä ajoin ennen edellisen mittausjakson loppumispäivämäärää, jotta voidaan varmistua, että dosimetrit ovat valmiina uuden käyttöjakson alusta lähtien. Uudet dosimetrit otetaan käyttöön, ja vanhat dosimetrit palautetaan.

Jatkuvat dosimetrien tilaukset valmistuvat aina noin 15 päivää ennen seuraavan mittausjakson alkua. Mikäli jatkuviin tilauksiin halutaan tehdä muutos, pitää siis muutokset ilmoittaa ennen lähetyksen valmistumista. Muutoin muutokset tulevat voimaan vasta seuraavaan tilaukseen.

Jatkuvia tilauksia voi hallinnoida Dosinetissä. Voit lisätä tai poistaa dosimetrejä joko nimettöminä, tai valmiiksi nimettyinä.

Kertatilauksia kannattaa tehdä, kun on tarvetta yksittäiselle mittausjaksolle tai nopealle toimitukselle. Kertatilaukset lähetetään yleisesti viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Voit tilata dosimetrit nimettömänä ja lisätä Dosinetissä mittarille käyttäjän. Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattomassa sähköpostissa.

Kertatilauksia voi myös tilata 4 tai 12 viikon mittausjaksolla. Dosimetrit palautetaan aina mittausjakson päätyttyä.

STUK:n annosrekisteriä varten dosimetrien käyttäjistä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

-työntekijän nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja sukupuoli
-säteilytyön alkamispäivä
-säteilytyöluokka (A, B tai ei säteilytyöntekijä)
-säteilytyön laatu (säteilylähdekoodi ja tehtäväkoodi)

Katso alta oikeat säteilylähde- ja tehtäväkoodit.

Mikäli tilaat kertatilausta entisenä asiakkaana, niin ilmoitathan myös asiakastunnuksesi ja mittausjakson pituuden ( 4 tai 12 vko ).

Kerta- ja jatkuvien tilauksien kaikki tarvittavat henkilötiedot voit lisätä Dosinetissä.

Mikäli jatkuviin lähetyksiin tarvitsee tehdä muutoksia, ilmoita niistä mahdollisimman pian. Jatkuvien tilauksien lähetykset valmistuvat noin 15 päivää ennen mittausjakson alkamista. Mikäli uusien mittareiden lähetys on valmistunut, muutokset tulevat voimaan vasta seuraavaan lähetykseen. Dosinetistä näet aina seuraavan lähetyksen, johon voit tehdä vielä muutoksia.

Dosinetti on käyttöjärjestelmä, jolla hallinnoidaan dosimetrien käyttäjiä, henkilötietoja, yhteyshenkilöiden tietoja ja tilauksia. Dosinettiin saat myös sähköisen annoslaskentaraportin, josta näet dosimetreihin kertyneen annoksen.  Dosinetti-tunnukset ovat henkilökohtaiset. Tunnukset voit tilata lähettämällä meille lomakkeen.

Tulostettava lomake, jolla pyydät käyttäjätunnukset Dosecon extranet-palveluun.

SÄTEILYLÄHDEKOODIT

R1 – röntgensäteily, enintään 150 kV

R2 – röntgensäteily, yli 150 kV

SD – sädehoitolaite

RE – reaktori

UM – umpilähde (teollisuus, tutkimus, opetus)

US – useita lähteitä

AL – avolähde

KD – kiihdytin (teollisuus, tutkimus, opetus)

TEHTÄVÄKOODIT

AK – röntgenavustaja tai kiinnipitäjä

AS – säteilynlaitteiden asentaja / huoltaja

EK – eläinlääkäri

EH – eläinten hoitaja

HH – hammashoitaja / suuhygienikko

HL – hammaslääkäri

IL – isotooppilääkäri

KA – kardiologi

KU – kuljettaja

LA – laborantti

LH – laboratoriohoitaja / bioanalyytikko

LT – lääketieteellisen tekniikan henkilö

LV – lääkintävahtimestari

MH – muu hoitaja

MK – merkkiainekokeet

ML – muu lääkäri

MR – muu erikoislääkäri

MT – materiaalitarkastus

OK – opettaja / kouluttaja

OR – ortopedi

RA – radiologi

RH – röntgenhoitaja

RI – radioisotooppituotanto ja jakelu

SF -sairaalafyysikko

SK – sairaalakemisti

SH – sairaanhoitaja

SL – sädehoitolääkäri

TK – toimenpideradiologi

TJ – tutkija

TL – toimenpiteitä tekevät erikoislääkärit

TR – toimenpideradiologi

TT – turvatarkastaja